Център за човешки ресурси
Търсене:
Център за човешки ресурси, Гърмен

Центърът е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България - Гърция 2004, Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаването на заетостта.

Центърът предлага:

  • Обучения по програми за развитие на бизнес и насърчаване на заетостта в областта на туризма, работни срещи, форуми по програма на центъра;
  • Консултации на МСП в сферата на човешките ресурси и заетостта;
  • Информационни материали;
  • Поддържане на база данни с информация за свободни работни места в сектора на туризма.

За да се свържете с нас, пишете ни на адрес: tic_garmen@abv.bg.

Последна актуализация на 31.10.2012