Център за човешки ресурси
Търсене:
Обща информация и инфраструктура на община Гърмен
Никополис Ад Нестум
Никополис Ад Нестум
Никополис Ад Нестум
Никополис Ад Нестум
Ковачевица
Ковачевица
Минерални бани
Минерални бани
Вековни чинари
Вековни чинари
Лещен
Лещен
Гилина
Гилина
АРТ Гърмен
АРТ Гърмен

Територия 388 479 дка.
Населени места 16
Брой жители 16 921
Административен център с. Гърмен

Община Гърмен е разположена в Югозападна България, в пазвите на Западните Родопи. Тя обхваща части от долината на р. Места и склоновете на Дъбрашкия дял. Община Гърмен граничи с Банска, Гоцеделчевска, Хаджидимовска, Сатовчанска общини и с Велинградска община. Преобладаващата част от територията е с планински характер на релефа, 281 228 дка са горски фонд и 70 854 дка обработваема земя.

От полезните изкопаеми са разкрити находища на лигнитни въглища край село Балдево, а край село Огняново бликат термоминерални води.

Климатът е преходносредиземноморски, повлиян от планински във високите части.

Всички селища са електрифицирани, водоснабдени и частично канализирани. С изключение на селата Крушево и Ореше, всички населени места са телефонизирани.

Община Гърмен е административнотериториална единица в Благоевградска област. Второкласният път Гоце Делчев - Разлог - Предел - Благоевград осигурява главната пътна връзка с областния център и с останалите части на страната.

Основните пътища в общината са III и IV клас. Разстоянието от с. Гърмен до гр. София е 210 км. Разстоянието от Гърмен до Благоевград е 118 км. Най-близката жп гара Добринище отстои на 50 км северозападно от селото.

Икономика и бизнес

В икономиката на общината водещ е аграрният сектор. Отглеждат се предимно ориенталски тютюн, а в планинската част и картофи. Животновъдството е представено от говедовъдство, овцевъдство и козевъдство. Промишлеността е слабо развита. Край село Балдево е рудник Канина - за лигнитни въглища. В общинския център и в някои от останалите по-големи села са разкрити малки шивашки цехове.

Природни забележителности и паметници на културата

Особено интересни за туристите са селата:

Гърмен, с внушителните останки от античния град Никополис ад Нестум, църквата "Св. Георги" (1898 г.) и двата огромни вековни чинара;

Огняново, с прочутите си лековити Огняновски минерални бани;

Вилно селище Лещен;

Архитектурен резерват село Ковачевица, с църквата "Св. Никола" и интересните археологически и природни обекти в близост до селото - Каялийски скали, Кози камък, Тъмната гора и Синия вир;

Осиково, с най-дългата пещера в Дъбраш - Маноиловата дупка,

Рибново, със своя бит и традиции.

Последна актуализация на 31.10.2012