Център за човешки ресурси
Търсене:
Центрове за туристически услуги в община Гърмен
АРТ Гърмен
АРТ Гърмен
РВЗ Дъбница
РВЗ Дъбница
ТИЦ Огняново
ТИЦ Огняново

Ателие за развитие на традициите (АРТ)

с. Гърмен
управител - Бойка Пашкулева
тел.: 07523/ 2114
мобилен: 0898 778 626
mail: admin@art-garmen.org
уебсайт: http://www.art-garmen.org/

Работилница за възраждане на занаятите (РВЗ)

с. Дъбница
управител - Ангел Лазаров
мобилен: 0898 778 678
mail: admin@workshop-dabnitza.org,
уебсайт: http://www.workshop-dabnitza.org/

Туристически информационен център (ТИЦ)

с. Огняново
управител - Вера Праматарова
тел.: 07523/ 3033
mail: tic_garmen@abv.bg
уебсайт: http://www.tic-garmen.com/

Последна актуализация на 31.10.2012