Център за човешки ресурси
Търсене:
ВЪВЕДЕНИЕ

Наръчник БИЗНЕС И ЗАЕТОСТ
Управление на човешките ресурси в туризма


В много страни, в които се придава голямо значение на добрата храна и напитки, като Франция и Италия, професията на сервитьора се радва на голямо признание. За съжаление случаят не навсякъде е такъв. Поради все по високите очаквания на гостите силно се повишиха изискванията към обслужващия персонал. Доброто обслужване предполага не само отлични професионални знания, но и приятелско отношение към другите. Тук спадат лични качества като приветливост, честност, езикови познания и преди всичко способността да установяваме добър контакт с хората. Следователно успешното обслужване е свързано и с личността на сервитьора и това се забелязва както от госта, така и от управителя на заведението. И така, който се ангажира лично, ще постигне успех.

Кухнята е сърцето на всяко заведение, в което се посрещат гости. От една страна от нея зависи доброто име на заведението, а от друга – тя има решаващо значение за икономическия успех на бизнеса. Поради това е необходимо да се обърне особено внимание на организацията на кухнята и състава на кухненския персонал, както и на кухненското обзавеждане.

Използвана литература:

 1. Атанасова, Ел. и колектив. Икономика и организация на туризма. Варна, "Г. Бакалов", 1987
 2. Бизнес журнал туризъм, 1993-94 год.
 3. Георгиев, Ас. и колектив. Кратък терминологичен речник по икономика и организация на туризма. Варна, "Г. Бакалов", 1982.
 4. Ракаджийска, Св. и колектив. Проучване и прогнозиране на туристическия
  пазар, изследване на операциите в туристическите предприятия. Варна, 1988.
 5. Сп. "Туризъм България", 1998-2000 год.
 6. Сп. "Туризъм България", бр. 1, 2 / 2001 год.
 7. Tourism Geographies An International Journal of Tourism Space, Place and Environment
  Published By: Routledge
 8. CJournal of Heritage Tourism
  Editor Dallen J. Timothy, Arizona State University
 9. TOURISM DYNAMICS: The Challenges of People and Places An Important Book Series for all Professionals and Students in the Dynamic Field of Tourism
  Series Editors: Valene L. Smith, Department of Anthropology, California State University, Chico, CA 95929 Paul F. Wilkinson, Professor, Faculty of Environmental Studies, York University, 4700 Keele Street, Toronto, Ontario M3J 1P3, Canada
 10. TOURISM CULTURE & COMMUNICATION EDITORIAL BOARD
  EDITORS-IN-CHIEF
  Brian King Victoria UniversityMelbourne, Australia
  Lindsay Turner Victoria University Melbourne, Australia
  ASSOCIATE EDITOR Leo Jago, Victoria University, Melbourne, Australia
 11. TOURISM MANAGEMENT
  Research, Policies, PracticeEditor: Chris Ryan
 12. Tourism & Hospitality Research
  Journal Subscriptions, Palgrave Macmillan,
  Houndmills, Basingstoke, Hants RG21 6XS, UK

Articles:

 1. The Journal of Tourism Studies, Philip L. Pearce
 2. Tourism and Development (Aspects of Tourism) Editor: Richard Sharpley David J. Telfer 2002
 3. Tourism Marketing (Aspects of Tourism )Author: Alan Fyall (Bournemouth University), Brian Garrod (University of Wales Aberystwyth), 2004
 4. Bramwell, B. Tourism collaboration and partnerships: politics, practice and sustainability Clevedon: Channel View, 2000
 5. Hall, C.M. Tourism planning: policies, processes and relationships Pearson Education, 2000
 6. Holloway, J.C. The Business of Tourism Harlow: Longman, 1998 (5th edition)
 7. Gunn, C.A., Var. T. Tourism planning: basics, concepts, cases New York: London: Routledge, 2002
 8. Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. Marketing for hospitality and tourism Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003
 9. Mason, P. Tourism impacts, planning and management Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003 ISBN: 075065970X
 10. McIntosh, R.W., Goeldner, C.R., Brent-Ritchie, J.R. Tourism: principles, practices and philosophies New York; Chichester: Wiley, 2000 (8th edition) ISBN: 0471322105
 11. Middleton, V.T.C., Clarke, J. Marketing in travel and tourism Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001
 12. Mill, R.C. and Morrison, A.M. The Tourism System: an introductory text Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company, 2002 (4th edition)
 13. Pearce, D. Tourist Development Harlow: Longman, 1989 (2nd edition)
 14. Pearce, D.G., Butler R.W. (eds). Contemporary issues in tourism development London: Routledge, 2002
 15. Reid, D.G. Tourism, globalisation and development: responsible tourism planning London: Pluto, 2003
 16. Richards, G., Hall, D. Tourism and sustainable community development London: Routledge, 2000 Theobald, W.F. (ed).
 17. Global Tourism Butterworth-Heinemann, 1998 World Tourism Organization.
 18. Tourism 2020 Vision: influences, directional flows and key trends The Stationery Office, 1998
 19. http://www.multilingual-matters.net/cit/current.htm
 20. http://www.jcu.edu.au/fac1/public/business/jts/contacts.shtml 
 21. http://amerisol.co.cr/reference/tourism 
 22. http://www.temple.edu/gradbulletin/tourism_hospitality/tourism_hos_mgt_mthm.htm 
 23. http://www.alastairmmorrison.com 
 24. http://www.palgrave-journals.com
Последна актуализация на 31.10.2012