Център за човешки ресурси
Търсене:
Изисквания към поведението на персонала

 НЯКОИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПОВЕДЕНИЕТО НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ
(ЗАЛОЖЕНИ В СТАНДАРТИТЕ НА РЕСТОРАНТСКИ КОМПЛЕКСИ)

 • Поздравявайте с усмивка всеки гост, ако е възможно и по име;
 • Избягвайте разговори с колеги в търговската зала1 Обслужвайте поверения ви район!
 • Говорете тихо в залата!
 • Контролирайте жестовете си!
 • Не игнорирайте присъствието на госта, когато той или тя влезе в ресторанта!
 • Не задавайте въпроси, засягащи личния живот на госта!
 • Обслужвайки госта, покажете, че се радвате на неговото присъствие и го удостоите с чаровна усмивка.
 • Показвайте на постоянните гости, че сте запомнили техните специални предпочитания!
 • Стойте изправени, не бъдете отпуснати!
 • Не бройте пари и не подрънквайте с монети в залата за хранене!
 • Съобщавайте всякакви оплаквания от гостите на ОТЗ п управителя
 • Не притеснявайте гостите да бързат!
 • Не е разрешено на персонала да се храни, пуши или пие в залата за хранене.
 • Винаги бъдете учтиви, дори и да не сте съгласни е гостите!
 • Бъдете винаги внимателни, акуратни и сръчни!
 • Ръцете ви трябва да са отстрани на тялото, а не в джобовете или на бедрата.
 • Движете се бързо, но никога не тичайте в залата за хранене!
 • Влизайте и напускайте сградата само през служебните входове!
 • Активно препоръчвайте па гостите услугите, които се предлагат в хотела и в заведенията за хранене на територията на комплекса!
 • Проявявайте тактичност при оформяне на сметката и не настоявайте за бакшиш!
 • Уважавайте избора на госта, независимо от неговата националност и възраст!
 • Не бъдете натрапчиви в поведението си с гостите!
 • Поздравете госта в зависимост от часа па посещение: „Добър ден/вечер. Добре дошли в ресторант..."!
 • При поднасяне на менюто (ястията, напитките, сметката), използвайте израза „Заповядайте господине (госпожо, госпожице)!'
 • След сервиране на основното ястие се пожелава „Добър апетит!"
 • След сервиране на алкохолни напитки се пожелава „Наздраве!"
 • След като гостите приключат с поръчката, попитайте дали желаят още нещо! Например ако не са поръчали десерт можете да ги попитате „Бихте ли желали нещо за десерт? Препоръчвам Ви прясна сметанова торта или фруктова мелба с шоколад!"
 • При изпращане на гостите задължително им пожелавате: „Приятен ден (вечер)! Надявам се, че сте останали доволни! Заповядайте отново!"
Последна актуализация на 31.10.2012