Център за човешки ресурси
Търсене:
Категоризация и класификация на заведенията за подслон и местата за настаняване

Диференцирането на хотелите и обслужването в тях, съобразно материалната база, обслужващ персонал и предлагани услуги, води началото си още от древни времена. Постепенно местните и централните органи на властта в отделните страни започват да контролират обема и качеството на обслужването и предлаганите услуги за пребиваване и подслоняване, а по-късно се изработват и предлагат и изискванията, на които трябва да отговарят отделните заведения. Днес почти всички страни, в които се упражнява туристическа стопанска дейност, имат нормативни документи, от които се изхожда при диференциацията, типизацията и категоризацията на хотелиерските обекти.

1. Въз основа на различни признаци и показатели хотелите могат да се диференцират в отделни групи.

Първото разграничаване въз основа на възможностите на хотелите в една или друга степен да задоволят потребителското търсене за обслужване на клиентите.

Диференцират в две групи: основни и допълнителни заведения. Към групата на основните хотелиерски заведения се отнасят: хотелите, мотелите, ваканционни селища и резиденциите. Допълнителни хотелиерски заведения са всички останали типове - пансиони, частни квартири, къмпинги и други.

Второто диференциране може да стане на основата на времето през годината, когато дадено заведение е открито за посещение. Целогодишни, това обикновено са градските хотели и сезонни — морските и планинските курорти.

Заведенията за подслон, използвани сезонно, обикновено са по нискоефективни. Фактор за това са и постоянните целогодишни разходи за експлоатацията на хотелиерските заведения.

Трето диференциране е на основата на големината на хотелите, като показателите, са от една страна леглата (местата) в даден хотел (ресторант) и от друга страна наетия персонал. Те се делят на:

Малки - до 10 стаи и до 5 души персонал;

Средни - от 10 до 50 стаи и 6 до 30 души персонал;

Големи - над 50 стаи и над 30 души персонал.

Типизацията на хотелиерските заведения на туризма е определяне и регламентиране с нормативен документ на основните типове, които се проектират, строят и експлоатират в дадена страна. Като критерий при типизацията на хотелиерските заведения служат изискванията по отношение на базата, вида и количествата услуги които те могат да предложат на гостите си.

Типизацията не е шаблонизация, защото всеки тип дава възможности за разнообразни решения на архитектите и собствениците на обекти и заведения.

От гледна точка на типизацията хотелиерските заведения могат да се разделят на стационарни, полуподвижни и подвижни. От своя стационарните хотелиерски заведения биват целогодишни и сезонни, към тях могат да се отнесат следните типове: хотел, пансион, вила (резиденция), мотел, туристическа хижа, туристическо или ваканционно селище и частни квартири, в които са създадени условия за пребиваване и подслоняване на туристи.

2. Класификации но функционален критерий

Организацията на хотелиерското обслужване по функционални критерии се създава на основата на технологичното равнище на материална база и организацията на труда на ръководния водния и обслужващия персонал.

Именно технико-икономическата характеристика средствата за настаняване дава основание да се обособят от гледна точка на обслужването, следните функционални блокове:

Приемен и пряко обслужващ настаняването , информацията и изпращането на гостите. Този блок работи и има пряко отношение с клиентите — рецепция, настаняване, информация, обслужване на гостите от рецепцията до стаята (пиколи), обмяна на валута, разплащане с клиент, други допълнителни услуги и т.н.

Блок за настаняване в стаите (стаен блок) - включва настаняване на гостите в стаите, обслужване на гостите в стаите (рум-сервиз), предоставяне на услуги - телевизор, телефон, мини-бар и др., работата на камериерките и чистачките по стаите, контрол по работата на камериерките от ръководителя на хотелската дейност;

Делови (конгресен) блок включва предоставянето на разнообразни услуги за провеждане на конгресни и други делови прояви - зали, синхронни кабини за превод, озвучаване, онагледяване на дискутираните материали, организиране на кафе-паузи, коктейли, ползване на телефон, факс, Интернет и др.;

Блок за предлагане на кулинарна продукция и сервиране на ястия и напитки. Това са ресторантите, баровете (дневни, нощни) и т.н.;

Блок за предлагане на допълнителни спортни развлекателни и други услуги. Тук се включва обслужването в басейни, фитнес зали, сауни, битови услуги, административни услуги, магазинна мрежа, паркинги и транспортни услуги, перални и др.

3. Класификация по стенен на новост

По степен на новост технологиите на хотелиерското обслужване биха могли да се обособят в следното:

  • технологии, които се разработват или се анализират от ръководството, с цел да бъдат внедрени в практиката;
  • въвеждане на най-съвременни технологии в обслужването. Това може да бъде внедряване на нови резервационни системи и нови форми на финансова отчетност в хотела и отделните обекти, използване на нова електронна техника, модернизация на обекта с цел повишаване на категорията на хотела и равнището на качеството на хотелиерското обслужване.
  • утвърждаване на внедрени технологии с цел повишаване равнището на качеството и разнообразието на предлагането на основни и допълнителни туристически услуги. Примерно, хотелът е създал нови спортни и развлекателни съоръжения. Необходимо е допълнително бучение на персонала, професионална квалификация на работници, преглед и постепенно овладяване на действията, които могат да извършват съоръженията.

4. Класификация по видове средства за подслон

Технологията на хотелиерското обслужване е свързана с утвърдена категоризация на хотелите и утвърдените средства за подслон в наредбите и другите държавни нормативни актове.

Последната категоризация на туристическите обекти в Република България дава характеристика на основните видове хотели и други места за настаняване. А именно:

Хотел
Хотелът представлява общодостъпно място за подслон с минимум 10 стаи търговска площ, което предлага основни и допълни услуги, свързани с пребиваването на гостите. Хотелите се диференцират по следните признаци:

  • периода на експлоатация хотелите са целогодишни и сезонни (в експлоатация само през определен период на годината);
  • териториалното си разположение - морски, планински, градски и хотели в други населени места;
  • предназначението им - климато-балнеолечебни, бизнес хотели, специализирани хотели за различен вид туризъм - селски, ловен и други;

Особен вид хотел е апартаментният или студийният хотел, разполагащ само с апартаменти или студиа, със съоръжения и обзавеждане за съхранение, подготовка и консумация на храна;

Хотел тип Резиденс. Представлява средство за подслон с висок комфорт и нетрадиционно обслужване. Изграден е при пълна свобода на проектиране и архитектурно творчески решения. Категоризира се в четири или пет звезди. Такива са резиденции, старинни сгради, сгради - паметници на културата, замъци и др.

Мотел
Мотелът е вид крайпътен хотел за пребиваване и обслужване на автотуристи, разположен е извън населено място до активен транспортен възел или автомагистрала. Мотелите могат да се строят и в специализирани зони - крайпътни туристически комплекси.

Вила
Вилата е самостоятелно място за настаняване. Представлява масивна сграда с ниска етажност, притежаваща минимум входно антре (преддверие), хол, спалня, детска стая, обзаведена кухня, столова и санитарен възел.

Бунгало
Представлява място за настаняване, изградено от леки строителни конструкции, предимно за сезонна експлоатация, без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел.

Туристическо ваканционно селище
Туристическото ваканционно селище е обособена териториално, самостоятелна група от вили, бунгала, по изключение хотели и други места за настаняване, с комплексно изградена инженерна и туристическа инфраструктура и с широка гама от услуги - спортни, развлекателни.

Къмпинг
Къмпингът е охранявана територия със инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета палатка или каравана и за паркиране на автомобили и предлагане на туристически услуги. На територията на къмпинга могат да се разполагат бунгала, каравани и други места за настаняване, хранене и търговия. Караваната е временно, стационарно - подвижно (колесно) средство, без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел.

Семеен хотел (пансион)
Представлява помещения за хотелиерска дейност с подходящо архитектурно оформление от жилищния фонд на гражданите до 15 стаи търговска площ или до 30 легла. Пансионите са със самостоятелни санитарни възли и със собствено или централно отопление. Необходима е адресна регистрация при условията и по реда на хотелите. Организацията на обслужване е на семеен принцип.

Частни квартири
Представляват самостоятелни стаи (до 5 апартаменти от личния жилищен фонд на населението, разположени в сгради с подходящо архитектурно оформление и местоположение. Разполагат с кухня или кухненски бокс, бани, санитарни възли и отопление.

Последна актуализация на 31.10.2012