Център за човешки ресурси
Търсене:
Технология и организация на обслужване в атракционните заведения

Заведенията за развлечения заемат важно място в сервитьорското обслужване. Главната им функция е осигур щи условия за отдих и развлечение на туристите, както за индивидуални, така и за групови туристисти.

Технология и организация на обслужване в атракционните заведения

Атракционните заведения, в които пресъздава националния бит, традиции и о изба, воденица, кошари, ханска шатра. В тях се предлага характерен асортимент и обзаведено с тематичността на заведението: сервизи о покривки, миндерлъци, китеници, битови черги, тяхното облекло е съобразено с тематичността на за композицията на народни костюми, на специфично облекло (ханджии и др.). На това съответстват изпълняван и фолклорните програми.

Освен класическата технология на обслужване се прилагат и специфични операции по приготовление на ястия пред клиентите, ритуали, отсервивиране и др., което създава атрактивност за туристите.

Характерен представител на атракционните заведения е пикника. За целта се използват красиви местности в близост до туристическите комплекси. Основните ястия се приготвят на огън пред самите туристи-печени агнета, едри полуфабрикати от месо и др.).

Напитките се предлагат в наливно състояние от бъчви, бурета, като се ползват кани и други характерни съдове.

Последна актуализация на 31.10.2012