Център за човешки ресурси
Търсене:
Технология и организация при банкет

Технология на обслужване при специални случаи

Специални случаи в ресторантьорското обслужване и приемите:

  • тържествени обеди или вечери, свързани с национални, посрещане на делегации, сватбени тържества. Сполучливото провеждане на банкета зависи от подготовката организацията и квалификацията на обслужващия, спазваните технологични операции при организиране на банкета;

  • приемане на поръчката и изготвяне на оферти се извършва между организатора на банкета и ръководството на ресторанта. За целта се уточняват: броят на гостите, провеждане на банкета, началният и крайният час, изискванията на посетителите (търговската зала, менюто, формата на масата, обслужване, след кое ястие ще бъде тостът, ще има ли програма и др.). При съставяне на менюто трябва да наличността на продуктите, съставът на гостите и кухненския персонал. Основен принцип при състав; ястията да не се повтарят по вкус, вид и начин на приготвяне. На тази основа се оформя писмена оферта, която се дава на организатора;

  • депозиране на предварителната сума от, която възлиза на 30% от общата сума (ако е получено потвърдително писмо от съответна организация;

Размножаване на офертата за всички звена, които ще вземат участие в организирането на, мокър бюфет, сладкарска работилниница).

Подготовката за банкета обхваща подреждане и оформяне на банкетната маса; застилане на масата с покривки; подреждане на при-юрите и чашите; подготовка и зареждане с чинии, пепелници, резерви прибори, щипка и др. на помощните маси; украсяване на банкетната маса с цветя; инструктаж на персонала.

Посрещане на гостите. Този ритуал се извършва в отделна зала т домакина на банкета. В нея може да се поднесе аперитивът.

След събирането на гостите и приемането на аперитива домакикът ги поканва в банкетната зала, където ще протече обядът или вечерята.

Непосредствено обслужване на участниците в банкета

Същестуват правила на сервиране в зависимост от състава, ранга, възрастта и конкретния повод за провеждането на банкета. По принцип учас-шците в банкети се разделят на гости и домакини. Обикновено сервирането започва от обслужването иа най-важния гост. Спазват се следните основни правила:

  • Когато се дава вечеря на правителствена делегация, чийто водач е мъж, а водачът на делегацията домакин е жена, най-напред се сервира на водача на делегацията, която е на гости.
  • Когато на банкета има преводачка - на домакина и тогава на преводачката.
  • Когато вечерята е организирана от военни лица и домакинът е генерал, а госта - полковник, сервирането започва от полковника, а след това на генерала и на останалите лица.
Последна актуализация на 31.10.2012