Център за човешки ресурси
Търсене:
За проекта

Проектът „Инвестиране в човешките ресурси за постигане на социална и икономическа кохезия в община Гърмен” е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Дейностите по проекта са финансирани по програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България - Гърция 2004, Фонд за малки проекти в подкрепа на икономическото развитие и насърчаването на заетостта (ФАР BG 2004/016-782.01.02/GS “Трансгранично сътрудничество България-Гърция”).

Общата цел на проекта е да стимулира икономическия растеж в община Гърмен, чрез развитие на туристическия сектор и местните човешки ресурси.

Специфичната цел на проекта е да  насърчи оптималното използване на местните ресурси чрез прилагането на различни гъвкави форми на обучение и трансфер на добри практики от страна гръцкия партньор – Центъра за професионално развитие в община Агиос Атанасиос.

Чрез изпълнението на горните дейности проектът цели да насърчи развитието на местни малки и средни предприятия в сферата на туризма и да предостави на жителите на общината методическа подкрепа за развитието на бизнес инициативи, професионална квалификация и ориентация. За осъществяването на целите в проекта на територията на община Гърмен е изграден „Център за човешки ресурси”.

Целта на Центъра е да разшири местния капацитет за прилагане на иновационни и устойчиви практики в развитието на човешките ресурси на общината, както и да предложи устойчива платформа  за развитие на инициативи за стимулиране на икономическия прогрес и заетостта.

Последна актуализация на 31.10.2012