Център за човешки ресурси
Търсене:
Цели на проекта
  1. Насърчаване на туризма и развитие на човешките ресурси в с. Гърмен.
     
  2. Обучение и преквалификация в областта на туризма на различни целеви групи от община Гърмен (намаляване на безработицата).
     
  3. Подпомагане на местните МСП да развиват инициативи в сектора на туризма.
     
  4. Обмяна на добри практики с гръцките партньори.
Последна актуализация на 31.10.2012