Център за човешки ресурси
Търсене:
Реализирани дейности

В рамките на проекта за реализирани следните дейности:

Дейност 1

 • Курс по проектен мениджмънт за членовете на екипа
 • Среща с гръцките партньори в с. Гърмен

Дейност 2

 • Проучване на нуждите от обучение на МСП, които искат да развиват туристически дейности в община Гърмен;
 • Идентифициране на обучителни практики в туризма в партньрската община Агиос Атанасиос

Дейност 3

 • Семинар “Развитие на човешките ресурси” в с. Гърмен

Дейност 4

 • Създаване на център за човешки ресурси в с. Гърмен
 • Създаване на уеб сайт на центъра
 • Печатни информационни материали за центъра
 • Обучение на персонала на центъра

Дейност 5

 • Разработване на две обучителни програми за развитие на бизнес и насърчаване на заетостта в областта на туризма

Дейност 6

 • Обучение по тези програми на 2 групи представители на МСП и безработни

Дейност 7

 • Форум “Бизнес и откриване на нови работни места” в Агиос Атанасиос

Дейност 8

 • Издаване на наръчник Бизнес и заетост
 • Информационни лестовки
 • 2 статии
 • Заключителна пресконференция в с. Гърмен

Дейност 9

 • Мониторинг, оценка и отчитане
Последна актуализация на 31.10.2012