Център за човешки ресурси
Търсене:
Постигнати резултати

В рамките на проекта е създаден център за човешки ресурси, който предлага:

  • консултации на МСП в сферата на човешките ресурси и заетостта;
  • база данни с информация за свободни работни места в сектора на туризма;
  • обучения и преквалификация на човешките ресурси в община Гърмен.

Извършено е проучване на нуждите от обучение в сферата на туризма в община Гърмен
На база резултатите от проучването са разработени обучителни програми за развитие на бизнес и насърчаване на заетостта в областта на туризма.

В резултат на проведените семинари и форуми в подкрепа на повишаването на професионалната подготовка и квалификацията на човешките ресурси в община Гърмен са създадени предпоставки за развитието на местните малки и средни предприятия в сферата на туризма.

Последна актуализация на 31.10.2012