Център за човешки ресурси
Търсене:
Семинар 26-27 март 2010 г. на хотел Делта


На 26 и 27 март в хотел „Делта” с. Огняново, СУ ”Св. Кл. Охридски” - Стопански факултет организира семинар на тема: „Ефективни форми за участие в реализирането на проекти финансирани от  ЕС за 2010 г. от бенефициенти на регион Югозападни Родопи”. На семинара бяха поканени специалистите по разработване на проекти от общинските администрации на общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово, представители на местния бизнес, представители на неправителствени организации. През двата дни на семинара свои презентации представиха водещи експерти от министерствата по съответните програми, мениджъри от водещи финансови, банкови, застрахователни и консултантски среди, представители на неправителствени организации, преподаватели от Стопански факултет. Семинара беше открит с встъпителни думи от кметовете на поканените общини и Декана на Стопански факултет към Софийски университет. Една от темите беше „Възможности за използване на ресурси от Европейските фондове през 2010 г. за развитие на региона и общините”. Своите презентации направиха водещи експерти на следните министерства:

1.      Министерство на образованието, науката и младежта

2.      Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

3.      Министерство на труда и  социалната политика

4.      Министерство на финансите

След обедната почивка беше разгърната и темата „Възможности за партньорство на водещи фирми от финансови, банкови, застрахователни и консултантски среди с местния бизнес и общините за реализирането на проекти”, където презентации направиха мениджъри от водещи финансови, банкови, застрахователни и консултантски среди:

Пощенска банка Юробанк И Еф Джи България АД. Застрахователно Акционерно дружество „Армеец”. Международна одиторска фирма Глобъл Одит Сървисис. Център за учебно- тренировъчни фирми към МОМН.

     

Първият ден приключи с коктейл и вечеря.

На втория ден представители на Министерство на земеделието, храните и горите отвориха тема, свързана с Програма за развитие на селските райони. В този ден от семинара имаше и земеделски производители, които също задаваха интересуващите ги въпроси към експертите от МЗХГ.

Това е първият от поредицата семинари, свързани със сътрудничеството между СУ и четирите общини. Между тях беше подписан Договор за партньорство, за реализация на целите и дейностите в развитие на образователната стратегия на общините на Югозападните Родопи за периода 2010-2015 г.

Последна актуализация на 31.10.2012