Център за човешки ресурси
Търсене:
Информационен бюлетин на общ. Гърмен, април 2010 г.

Разпространява се безплатно                         Април/ 2010             брой   4 

Традиционни празници на общ. Гърмен - 12-17 април 2010 г. 

     Всяка година традиционно се организира седмица на празниците на общ. Гърмен. На 11 април бе открит празника с поход на служителите на общината. Маршрутът на похода бе по Канинска екопътека. Началото на екопътеката започва от центъра на с. Горно Дряново  и  завършва в с. Ковачевица - през подземен коридор ( Ризова дупка ), красиво кътче в околността. Официалното откриване на празниците бе на 12 април на площада в с. Гърмен. През същия ден се проведе и конкурс за най-добра рисунка в библиотеката на общината на тема  “Пролет”.

"Кой е по-по-най" за пръв път в община Гърмен

   На 14 април община Гърмен, по случай седмицата на празниците, зарадва жителите на общината с организиране на детското шоу „Кой е по-по-най”. На 14 април (сряда), на площада пред общинска администрация Гърмен, се проведе първото по рода си за общината шоу „Кой е по-по-най”. Служителите на книжарници „Фонтана” се погрижиха за украсата на сцената, на  която се качиха малките жители на общината – от 3 до 7 години и  показаха своите таланти и артистичност. В шоуто участваха 11 момичета и  7 момчета. Тричленното жури в състав Янка Топалова, Росица Джамбазова и Катерина Коджаманова, бяха много затруднени в избора на мис и мистър „По-по-най”, тъй като всички деца се представиха чудесно и забавляваха жителите на общината със интересни стихчета и песни.

   За мис „По-по-най” беше избрана Гергана Попангелова, а за неин кавалер – мистър „По-по-най” беше избран най-малкия участник - едва на 3 години – Димитър Марчев. Поощрителни награди получиха Гергана Сиракова, Георгия Татанова, Халиме Сивова, Георги Бакалов и Боби Демерджиев, които се представиха не по-зле от победителите. Наградите бяха осигурени от община Гърмен, както и от спонсори – ЕТ „Ангелина Франгова”, ЕТ „Димитър Тернянов” и книжарници „Фонтана”. След края на представлението всички участници се почерпиха със вкусна торта.

"Мини Mис и Мини Мистър пролет" забавляваха жителите на общ. Гърмен

  На следващия ден – 15 април / четвъртък/, този път от 16 часа, се проведе конкурса Мини Мис и Мини Мистър пролет, където участваха деца на възраст над 7 години. Тяхното представяне беше достойно за истински конкурс за Мис и Мистър. В паузите, имаше изпълнения на състав за народни песни и танци с. Дъбница, група за спортни танци, която представи пред зрителите няколко свои танца, облечени в различни сценични костюми, и група за народни песни - с. Гърмен, със солистка Елена Пашкулева. Призът Мини Мис пролет спечели Мария Тернянова, а Мини Мистър – Иван Сидеров.

 Първи международен фолклорен фестивал "Да пеем и танцуваме заедно" Гърмен  16-17 април 2010г. 

   Първият ден на фестивала – 16 април (петък) започна с парад от стария римски град Никополис Ад Нестум, където в 18.30 часа фолклорните състави бяха подредени за дефилиране до площада в с. Гърмен.  Всички бяха облечени в традиционните за своя край народни носии. Парадът беше поведен от шест момичета в народни носии, които държаха българския трикольор. След тях, със знамена в ръка, танцуваха мажоретки под хоровода на духова музика. Първата чуждестранна група след мажоретките беше КУД „Гоце Делчев”- с. Босилово, Република Македония. След тях дефилираха Пондийско културно дружество - гр. Солун; клуб за български народни хора „Фолклорна магия”-гр. Приморск и народен фолклорен ансамбъл „Бановски звънчета” – с. Бановка, Запорожка област, Украйна; фолклорна група от гр. Костанводо и пред-ставителите на Културен център с. Ксерохори, общ. Агиос Атанасиос. Всички фолклорни групи бяха посрещнати на площада в с. Гърмен от жителите на община Гърмен и от гости на съседните общини, които бяха удивени от начина, по който изглеждат отделните групи. Преди да се качат на площада, всички фолклорни състави представиха по малко от това, което щяха да покажат следващия ден пред зрителите. През първият ден на фестивала участие взеха фолклорните състави от община Гърмен, а гостите от Македония, Украйна, Гърция и България с интерес наблюдаваха представянето им.

Официални гости на Първия международен фолклорен фестивал "Да пеем и танцуваме заедно"- Гърмен 2010 г., бяха кметовете на община Босилово /Македония/ и община Агиос Атанасиос /Гърция/

    На 17. 04. 2010 г. от 18 часа в сградата на общинска администрация Гърмен се проведе среща между кмета на общ. Гърмен и ръководителите на групите. На нея домакините благодариха на гостите за това, че са уважили празника на общината и си поднесоха подаръци и сувенири, като си обещаха че това няма да е последната им среща. Както първия, така и втория ден, програмата се водеше на два езика - български и английски. Всяка от фолклорните групи получи лично от кмета на община Гърмен - г-н Ахмед Башев грамота и плакет за участие в първия за общината международен фолклорен фестивал. Тържественото закриване на празниците на община Гърмен беше със запалване на огън, около който танцуваха самодиви. След няколко минутната заря, която озари небето над Гърмен, се поведоха кръшни хора, на които заедно танцуваха Българи, Гърци, Украинци и Македонци

   Един от гостите на срещата беше и кмета на община Босилово, Македония - Любчо Колев, придружаван от Тони Гражданлиев - Директор на Комунално предприятие УП „Огражден", Ристо Стоянов - Депутат в Народно Събрание, представител от общ. Босилово и Антонио Дедейски - Ръководител на КУД „Гоце Делчев", Член на управителния съвет. По случай празниците на община Гърмен и Първия международен фолклорен фестивал участваше и група от община Босилово - КУД „Гоце Делчев" с. Босилово, Македония.

   Другият официален гост на тържеството беше кмета на община Агиос Атанасиос,Гърция. Той лично поздрави всички гости на фестивала и пожела успех на новото начинание.

   Партньорството на община Гърмен с двете общини ще  продължава и занапред със съвместни проекти.

Информация за текущи проекти по оперативните програми

  Временно се спира приемът на проекти по Мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони

   От 3 май 2010 г. временно се спира приемът на проекти по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Това се налага, за да може всички подадени проектни предложения по мярката да бъдат обработени. Приемът на проекти за възстановяване на горския потенциал ще бъде подновен отново.

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се подновява от м.Юни

   От м. Юни 2010г. стартира отново прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г.До освобождаване на бюджет заради отхвърлени проекти, затворена ще остане единствено Мярка 112 ``Създаване на стопанства на млади фермери`` от програмата. По всички останали мерки проекти ще се приемат и обработват по график, който е утвърден  от Управляващия орган на ПРСР – Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните. Графикът е изготвен от Държавен фонд “Земеделие”:

- Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”- 01.09.2010г. – 30.09.2010г.       

  -Мярка 121  Модернизиране на земеделските стопанства - 14.06.2010г. – 6.07.2010г.

- Мярка 122 “Подобряване на икономическата  стойност на горите” – 14.06.2010г.-16.08.2010г.

- Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 14.06.2010г.- 16.07.2010г.

- Мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” -10.06.2010г.- 30.09.2010г.

- Мярка 142 “Създаване на организации на производителите” – 14.06.2010г. – 17.12.2010г.

-  Мярка  223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” – 14.06.2010г.- 16.08.2010г.

- Мярка  226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” – 14.06.2010г. – 16.08.2010г.

- Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности” – 14.06.2010г. – 16.07.2010г.

- Мярка 312  “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – 14.06.2010г. – 16.07.2010г.

- Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” – 01.09.2010г. – 30.09.2010г.

- Мярка 321 “Основни услуги за населението в селските райони” – 14.06.2010г. – 16.07.2010г.

- Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” – 14.06.2010г. – 16.07.2010г. 

   По мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, с проекти от юни ще може да се кандидатства и за инвестиции, за които е договорено финансиране по линия на Европейски план за икономическо възстановяване(ЕПИВ).

   Средствата по линия на ЕПИВ могат да се изразходват за инвестиции в следните направления:
   Управлението на водите – за системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони и др.;
  Инвестиции във възобновяема енергия - за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за изграждане на инсталации и инфраструктура за производство на възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна и геотермална енергия);                

  Преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции в повишаване на конкурентоспособността на млечните ферми.

На вниманието на жителите на община Гърмен , които посещават гр. Гоце Делчев със собствен превоз. Общинска администрация гр. Гоце Делчев от 03.05.2010г. въведе “Синя зона” на   12 улици в града. 
Синята зона  ще работи 5 дни в седмицата от 8.00 до 18.00ч. Ползващите синя зона ще заплащат по 1 лв. за престой 1 час, а максималното време за престой на колата е 3 часа.

   За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към Бизнес център с. Марчево. Практиката за получаване на информация, касаеща цялото население ще продължи и за в бъдеще по този начин. Готови сме да приемаме Вашите предложения за информация, касаеща населението.

Тел.: 0885 10 50 20

Е-mail: biznescentermarchevo@abv.bg

Адрес на общинска администрация:

2960 с. Гърмен, обл. Благоевград

тел. 07523/20-40; 20-47

Факс: 07523/31-79

e-mail: obs_garmen@bitex.bg

web: http://www.garmen.bg/ 

Последна актуализация на 31.10.2012