Център за човешки ресурси
Търсене:
Работа в туризма

Секция "Заетост" е предназначена за създаване на електронна трудова борса, която да посредничи за удовлетовряване на потребностите на туристическите фирми и на търсещите професионална реализация в туризма в района на община Гърмен. Секцията цели да запълни сериозни празнини в кадровата сфера на бранша и отговаря на практическите потребности на туристическата индустрия и на търсещите работа в туризма.

Публикуват се само обяви, свързани с туризма, туристическите обекти, работещите в сферата на туризма и свободното време.

Не се публикуват обяви написани на български език, но с латински букви.

Всяка безплатна обява се публикува за срок до 60 дни.

За добавяне на трудова обява от работодатели и кандидати за работа е необходимо да изпратите данните си на елктронната поща на Центъра за човешки ресурси.

За кандидати за работа

За работодатели

 1. Задължително впишете трите имена на кандидата.
 2. Укажете пола, възрастта и семейното си положение на кандидата.
 3. Укажете степента на образование на кандидата.
 4. Попълнете специалността (по диплома), завършени курсове (езикови дипломи, мениджърски курсове, удостоверения за придобита втора специалност и пр.).

Текста не може да надхвърля 150 знака!

 1. Опишете свободната позиция, отговорностите и задълженията свързани с нея.
 2. Добавете контактна информация:
  • адрес
  • телефон
  • електронен адрес.

Текста не може да надхвърля 150 знака!

 

Последна актуализация на 31.10.2012