Център за човешки ресурси
Търсене:
Свободни работни места към 28.04.2010 г.

                                      Дирекция "Бюро по труда"

гр. Гоце Делчев

                                               28.04.2010г

 

N: по ред

Длъжност

Брой СРМ

Изисквания (образ., възраст)

Община - Г.ДЕЛЧЕВ

А. Специалисти

1

Лекар-пулмолог

1

висше

2

Лекар-кардиолог

1

висше

3

Лекар-нефролог

1

висше

4

Застрахователен агент

2

висше, средно

Б. Работници

1

Шивач

3

основно

2

Гладач

7

основно

3

Шивач

4

основно

4

Продавач-консултант

1

средно

5

Чистач

1

основно

 

Последна актуализация на 31.10.2012