Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 06. 2010 г.

   Район Гоце Делчев е разположен в югозападната част на България. В него живеят 73702 души. Икономически активното население възлиза на 39560 души. Разпределено по общини е както следва: Гоце Делчев -17013, Хаджидимово - 5461, Гърмен - 7618 и Сатовча - 9468. Административно-териториалната структура на района се формира от 56 населени места И 4 общини. Равнището на безработица през месеца в района е 10.26%, което е с 0.45 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Остава тенденцията на спад на равнището на безработица през последните четири месеца. Броят на безработните е 4060 души.    От регистрираните безработни делът на жените е 47.8%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 27.8% , а на лицата с намалена работоспособност - 2.2%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 30.06.2010 г. е:

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч. жени

Брой

%

брой

%

брой

Брой

%

Гоце Делчев

1614

9.49%

713

294

18.2%

45

2.8%

271

16.8%

675

41.8%

Хаджидимово

666

12.20%

326

163

24.5%

4

0.6%

94

14.1%

295

44.3%

Гърмен

959

12.59%

468

323

33.7%

23

2.4%

195

20.3%

342

35.7%

Сатовча

821

8.67%

434

350

42.6%

17

2.1%

129

15.7%

320

39.0%

Всичко

4060

10.26%

1941

1130

27.8%

89

2.2%

689

17.0%

1632

40.2%

   В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование - 52.7%, а най-малък дял имат висшистите - 5.2%.

Община

Образователна структура

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално и по-ниско

Гоце Делчев

119

793

274

428

Хаджидимово

38

346

220

62

Гърмен

21

275

238

425

Сатовча

35

293

275

218

Всичко

213

1707

1007

Последна актуализация на 31.10.2012