Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 10.2010 г.

   Район Гоце Делчев е разположен в югозападната част на България. В него живеят 73702 души. Икономически активното население възлиза на 39560 души. Разпределено по общини е както следва: Гоце Делчев - 17013, Хаджидимово - 5461, Гърмен - 7618 и Сатовча - 9468. Административно-териториалната структура на района се формира от 56 населени места и 4 общини.

   Равнището на безработица през месеца в района е 9.42%, което е с 0.28 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Наблюдава сс трайна тенденцията на спад на равнището на безработица през последните осем месеца. Броят на безработните е 3614 души. От регистрираните безработни делът на жените е 49.1%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 33.8%, а на лицата с намалена работоспособност - 2.4%.

   Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 30.09.2010 г. е:

 

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч.

жени

Брой

%

брой

%

брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1369

8.05%

625

327

23.9%

32

2.3%

203

14.8%

590

43.7%

Хаджидимово

556

10.18%

282

188

33.8%

4

0.7%

78

14.0%

255

45.9%

Гърмем

955

12.54%

490

347

36,3%

36

3.8%

197

20.6%

345

36.1%

Сатовча

734

7.75%

376

361

49.2%

15

2.0%

115

15.7%

293

39.9%

Всичко

3614

9.14%

1773

1223

33.8%

87

2.4%

593

16.4%

1491

41.3%

  

   В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование - 54.9%, а най-малък дял имат висшистите - 5.6%.

 

Община

Образователна структура

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално и по-ниско

Гоце Делчев

115

648

276

330

Хаджидимово

34

265

188

69

Гърмен

22

248

222

463

Сатовча

30

268

247

189

Всичко

201

1429

933

1051

Последна актуализация на 31.10.2012