Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 12.2010 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 8.93%, което е с 0.21 пункта по-високо в сравнение с предходния месец. Равнището на безработица се повишава за първи път от девет месеца. Броят на безработните е З531 души. От регистрираните безработни делът на жените е 47.6%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1година е 34.3%, а на лицата с намалена работоспособност - 2.8%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 31.12.2010 г. е:

 

 

 

Всичко

 

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч.

жени

Брой

%

брой

%

брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1381

8.12%

637

311

22.5%

36

2.6%

195

14.1%

594

43.0%

Хаджидимово

517

9.47%

238

194

37.5%

7

1.4%

77

14.9%

231

44.7%

Гърмен

932

12.23%

449

362

38.8%

36

3.9%

196

21.0%

347

37.2%

Сатовча

701

7.40%

355

343

48.9%

19

2.7%

110

15.7%

289

41.2%

Всичко

3531

8.93%

1679

1210

34.3%

98

2.8%

578

16.4%

1461

41.4%

най-малък дял имат висшистите - 5.6%.

 

Община

Висше

Средно специално и професионално

Основно

Начално и по-ниско

Гоце Делчев

113

635

349

284

Хаджидимово

28

238

179

72

Гърмен

17

252

218

445

Сатовча

38

252

245

I66

Последна актуализация на 31.10.2012