Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 02.2011 г.

   Район Гоце Делчев е разположен в югозападната част на България. В него живеят 73702 души. Икономически активното население възлиза на 39560 души. Разпределено по общини е както следва: Гоце Делчев -17013, Хаджидимово - 5461, Гърмен - 7618 и Сатовча - 9468. Административно-териториалната структура на района се формира от 56 населени места и 4 общини. Равнището на безработица през месеца в района е 9.53%, което е с 0.03 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 3772 души. От регистрираните безработни делът на жените е 46.4%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 34.2% , а на лицата с намалена работоспособност - 3.3%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 28.02.2011 г. е:

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч.

жени

Брой

брой

%

брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1473

8.66%

646

335

22.7%

45

3.1%

224

15.2%

614

41.7%

Хаджидимово

526

9.63%

250

214

40.7%

12

2.3%

69

13.1%

237

45.1%

Гърмен

1015

13.32%

482

377

37.1%

47

4.6%

219

21.6%

376

37.0%

Сатовча

758

8.01%

373

365

48.2%

19

2.5%

120

15.3%

300

39.6%

Всичко

3772

9.53%

1751

1291

34.2%

123

3.3%

632

16.8%

1527

40.5%

   В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование - 56.8%, а най-малък дял имат висшистите - 5.3%.

Последна актуализация на 31.10.2012