Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 03.2011 г.

   Равнището на безработица през месеца в района е 9.45%, което е с 0.08 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 3737 души. От регистрираните безработни делът на жените е 46.8%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 34.2%, а на лицата с намалена работоспособност - 3.0%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 31.03..2011 г. е:

 

 

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч. жени

Брой

%

брой

%

брой

 

 %

Брой

%

Гоце Делчев

1406

8.26%

634

323

23.0%

35

2.5%

227

16.1%

575

40.9%

Хаджидимово

537

9.83%

260

210

39.1%

12

2.2%

78

14.5%

242

45.1%

Гърмен

1011

13.27%

476

376

37.2%

46

4.5%

217

21.5%

373

36.9%

Сатовча

783

8.27%

379

368

47.0%

20

2.6%

132

16.9%

314

40.1%

Всичко

3737

9.45%

1749

1277

34.2%

113

3.0%

654

17.5%

1504

40.2%

   В образователната структура най-голям дял имат безработните с основно и по-ниско образование - 56.9%, а най-малък дял имат висшистите - 5.5%.

Последна актуализация на 31.10.2012