Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 04.2011 г.

   Равнището на безработица през месеца в района е 9.21%, което е с 0.24 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 3644 души. От регистрираните безработни делът на жените е 48.9%. Делът на продължително безработните лица с регистрация над 1 година е 34.6%, а на лицата с намалена работоспособност-3.1%. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 30.04.2011 г. е:

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

общо

% на безра­ботица

в т.ч.

жени

Брой

%

брой

%

брой

   %

Брой

%

Гоце Делчев

1349

7.93%

630

330

24.5%

37

2.7%

214

15.9%

566

42.0%

Хаджидимово

505

9.25%

249

205

40.6%

6

1.2%

72

14.3%

229

45.3%

Гърмен

997

13.09%

481

371

37.2%

43

4.3%

206

20.7%

379

38.0%

Сатовча

793

8.38%

422

356

44.9%

26

3.3%

129

163%

319

40.2%

Всичко

3644

9.21%

1782

1262

34.6%

112

3.1%

621

17.0%

1493

41.0%

Последна актуализация на 31.10.2012