Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 01.2012 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 12.3%, което е с 1.3 пункта по-високо в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 4092 души, с 426 повече от предходния месец. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция бюро по труда" към 31.01.2012 г. е:

 

 

 

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

Общо

% ма безра­ботица

в т.ч.

жени

Брой

 %

брой

 %

Брой

       %

Брой

%

Гоце Делчев

1461

9.4%

673

307

21.0%

60

4.1%

258

17.7%

579

39.6%

Хаджидимово

680

14.7%

295

202

29.7%

7

1.0%

106

15.6%

297

43.7%

Гърмен

1136

17.2%

534

470

41.4%

40

3.5%

254

22.4%

410

36.1%

Сатовча

815

12.7%

404

337

41.3%

31

3.8%

130

16.0%

332

40.7%

Всичко

4092

12.3%

1906

1316

32.2%

138

3.4%

748

18.3%

1618

39.5%

 

Последна актуализация на 31.10.2012