Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 02.2012 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 13.2%, което е с 0.9 пункта по-високо в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 4376 души, с 284 повече от предходния месец. Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро по труда" към 29.02.2012 г. е:

 

 

 

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

Общо

% на безра­ботица

в т.ч. жени

Брой

%

брой

%

Брой.

% -

Брой

%

Гоце Делчев

1639

10.5%

743

329

20.1%

63

3.8%

315

19.2%

646

39.4%

Хаджидимово

699

15.1%

292

217

31.0%

8

1.1%

102

14.6%

308

44.1%

Гърмен

1171

17.7%

541

484

41.3%

46

3.9%

259

22.1%

431

36.8%

Сатовча

867

13.5%

416

356

41.1%

33

3.8%

148

17.1%

357

41.2%

Всичко

4376

13.2%

1992

1386

31.7%

150

3.4%

824

18.8%

1742

39.8%

 

Последна актуализация на 31.10.2012