Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 03.2012 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 13.4%, което е с 0.2 пункта по-високо в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 4452 души, със 76 повече от предходния месец.

 

 

 

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

Общо

% на безра­ботица

в т.ч. жени

Брой

     %

брой

%

Брой

 

Брой

%

Гоце Делчев

1726

11.1%

758

339

19.6%

69

4.0%

318

18.4%

709

41,1%

Хаджидимово

700

15.2%

293

223

31.9%

8

1.1%

103

14.7%

311

44.4%

Гърмен

1156

17.5%

535

503

43.5%

48

4.2%

265

22.9%

424

36.7%

Сатовча

870

13.5%

412

367

42.2%

31

3.6%

147

16.9%

368

42.3%

Всичко

4452

13.4%

1998

1432

32.2%

156

3.5%

833

18.7%

1812

40.7%

 

Последна актуализация на 31.10.2012