Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин ''Бюро по труда'' 04.2012 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 13.4%, без промяна в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 4443 души, с 9 по-малко от предходния месец.

Разпределението по общини на търсещите работа чрез Дирекция "Бюро но труда" към 30,04.2012 г. е:

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

Общо

% на безра­ботица

в т.ч, жени

Брой

%

брой

%

Брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1722

11.1%

762

341

19.8%

61

3.5%

339

19.7%

710

41.2%

Хаджидимово

683

14.8%

284

228

33.4%

10

1.5%

95

13.9%

309

45.2%

Гърмен

1153

17,5%

543

525

45.5%

45

3.9%

258

22.4%

438

38.0%

Сатовча

885

13.8%

439

359

40.6%

30

3.4%

146

16.5%

376

42.5%

Всичко

4443

13.4%

2028

1453

32.7%

146

3.3%

838

18.9%

1833

41.3%

Последна актуализация на 31.10.2012