Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 05.2012 г.

Равнището на безработица през месеца в района е 12.9%, което е с 0.5 пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. Броят на безработните е 4291 души, със 152 по-малко от предходния месец.

 

 

 

Всичко

Продължително безработни над 1 г.

С намалена работоспособност

Безработни до 29 г.

Безработни над 50 г.

Община

Общо

% на безра­ботица

в т.ч. жени

Брой

%

брой

%

Брой

%

Брой

%

Гоце Делчев

1590

10.2%

716

337

21.2%

57

3.6%

268

16.9%

698

43.9%

Хаджидимово

669

14.5%

278

240

35.9%

9

1.3%

95

14.2%

305

45.6%

Гърмен

1158

17.5%

550

513

44.3%

47

4.1%

257

22.2%

439

37.9%

Сатовча

874

13.6%

438

360

41.2%

32

3.7%

144

16.5%

370

42.3%

Всичко

4291

12.9%

1982

1450

33.8%

145

3.4%

764

17.8%

1812

42.2%

 

Последна актуализация на 31.10.2012