Център за човешки ресурси
Търсене:
Бюлетин "Бюро по труда" 07.2012 г.
Равнището на безработица през месеца в района е 12.7%, без промяна в сравнение с предходния период. Броят на безработните е 4222 души, с 3 по-малко от предходния месец.
Последна актуализация на 31.10.2012