Център за човешки ресурси
Търсене:
Видове обучения, предлагани от Центъра за човешки ресурси в с. Гърмен

Основи на туризма: историческо развитие и териториално разпределение на туризма, фактори и ресурси на туризма, туризмът в българия, туристически маркетинг, реклама и мениджмънт.

Организация на туристическата дейност: регистрации, определяне на разходите и финансовите нужди, изготвяне на бизнес планове и основи на счетоводството.

Технология на туристическата дейност: категоризация и класификация на заведенията за подслон и местата за настаняваме, етапи по посрещане и настаняване в хотела, технология на камериаерското обслужване, ресторантьорство – храни и напитки.

Разработване на туристически продукти: същност на туристическият продукт и процес на разработване, иновации на процеса, иновации на продукта, въвеждане на иновации в маркетинга, въвеждане на иновации на управлението.

Обучението завършва с полагане на теоретичен и практически изпит. Успешно завършилите получават Сертификат за професионална квалификация.

Курсове и дати на провеждане

Ако желаете да научите повече за нашите курсове, датите на провеждане и цените, потърсете ни. При необходимост можем да разработим и индивидуални курсове.

Обадете ни се или ни пишете на адрес tic_garmen@abv.bg.

Последна актуализация на 31.10.2012